covid vaccine.jpg

תקווה בדרך?

אוסטרליה החלה בקמפיין חיסונים, ומצפה לחסן חיסון "פייזר" על פי שכבות אוכלוסיה שונות.

👈הממשלה האוסטרלית יצאה בקמפיין של כ-24 מיליון דולר שכולל בתוכו מידע, תוכן מקצועי וגם עידוד להתחסן ברחבי היבשת.

👈הקמפיין יוחל בשלושה שלבים:

♦ וידוא סופי שהחיסון עבר את כל האישורים והבדיקות הנדרשות עבור ביטחון המתחסנים.

♦ סיפוק מידע בנוגע לקבוצות סיכון וסדרי עדיפויות לאומיים.

♦ הצגת מתווה של כמה, איך ומתי תחוסן האוכלוסייה.

👈החיסון תחילה יחול על קבוצות הסיכון והעובדים בחזית שמצילים חיים בעבודתם.

👈כזכור, אוסטרליה סגורה כרגע וזה עדיין לא אישור או צפי לגבי פתיחתה. הדיבור הכללי הוא על סוף 2021. לא ברור כרגע איך יתבצע החיסון אל מול האוכלוסייה בעלת הויזות הזמניות באוסטרליה - תייר, עבודה וחופשה, וכו'. מידע יגיע בהמשך❤️ :)

מר גרג האנט, שר הבריאות האוסטרלי:

"אוסטרליה היא "מדינת חיסונים", בה יש את אחוז המתחסנים הגדול בעולם (חיסונים כלליים). אוסטרליה יודעת איך חיסונים עובדים, הם משפרים, מצילים ומגינים על החיים.

אני סמוך ובטוח, בהתחשב באחוז המתחסנים הגבוה באוסטרליה, שאוסטרלים יצרכו את הכמות הבטוחה והמספקת של חיסון הקורונה.

הקמפיין הזה יעזור לכל אוסטרלי להבין איך החיסון הולך לעבוד, וכיצד לשמור על עצמם ומשפחותיהם."

 

👈מקורות:

עדכון שר הבריאות:

https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/australias-covid-19-vaccine-information-campaign-begins

אתר הקמפיין, וכל המידע הרלוונטי:

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines